Pretraga
Filters
Korpa je prazna.

Verifikacija je proces utvrđivanja pravog stanja mjerila tj utvrđivanje da li se mjerilo ponaša unutar zadanih okvira.
To znači da u procesu verifikacije samo utvrđujemo da li mjerilo radi ispravno (u okviru zadanih parametara) ili ne, a bez ikakvih dodatnih podešavanja.

Verifikacija termostata

Verifikovanje termostata
.

Verifikacija kontaktnih termometara

Verifikacija uređaja za kontaktno mjerenje temperature
.

Verifikacija bez kontaktnih IR termometara

Verifikacija IR uređaja za bez kontaktno mjerenje temperature.
.

Verifikacija loggera

Verifikacija uređaja za mjerenje, i pohranu rezultata mjerenja (loggera), temeprature u 2 - 5 tačaka.
.
top