Pretraga
Filters
Korpa je prazna.
RSS

Blog

Sljedivost
Za priznavanje bilo kojeg mjerena potrebno je osigurati sljedivost mjernih rezultata.

 UKAS aslab

Tamno tijelo
Za kalibraciju/verifikaciju IR (daljinskih, infra-crvenih, IC, itd )termometara koristimo metodu tamnog tijela.

Kalibracija IR termometara

Mješani led/Vodena kupka
Mješani led/Vodena kupka omogućava održavanje 0°C

 0°C kalibracija termometara

Površinski senzor
Kalibracija prislanjanjem na površinu mjernog tijela. koristi se kada iz nekog razloga nije moguće koristiti standardne kalibracione/verifikacione postupke.

Površinsko mjerenje temperature

ITS-90 fiksna tačka
ITS-90 fiksna točka vrhunske preciznosti od ±0.0005°C

ITS-90

Standardni utori
Standardni način suhe kalibracije ili verifikacije, sa odgovarajućim utorima kroz metalno tijelo.

Metalni blok sa utorima za termometre

Kupka
Kupka koju koristimo za kalibraciju i verifikaciju nestandardne i ugaone mjerne opreme.

Kupka za verifikaciju termometara

Tehničke karakteristike
Tehničke karakteristike opreme koju koristi naša laboratorija. Svakako da su tu samo one najvažnije, dok ostalo možete saznati na direktni upit. Cijenimo vaše vrijeme.

verifikacija pirometara

top