Pretraga
Filters
Korpa je prazna.

Avansno plaćanje

U skladu sa ISO 17025 i 17020 provodimo politiku "AVANSNOG PLAĆANJA". Kako bi smo eliminisali finansijski uticaj na rezultate mjerenja utvrdili smo obavezu avansnog plaćanja za sve usluge laboratorije. Avansno plaćanje se odnosi na naše obavezno plaćanje partnerima i obavezno plaćanje klijenata prije izdavanja certifikata o kalibraciji ili verifikaciji.

Ostale mjere vezane za nepristrasnost možete pročitati dole

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) objavila је 30. 11. 2017. godine  treće izdanje standarda ISO/IEC 17025:2017 i odlukom (ILAC Resolution GA 20.15) iz 2016. godine za primjenu navedenog standarda propisan je prijelazni period od tri godine od datuma objavljivanja nove verzije.
Ovaj standard specificira opće zahtjeve za kompetentnost, nepristrasnost i konzistentan rad ispitnih i kalibracionih laboratorija i može se primjenjivati na sve organizacije koje obavljaju laboratorijske aktivnosti.


4.1 Nepristrasnost

Odjeljak 4.1 obrađuje nepristranost, uključujući zahtjeve za laboratorijske aktivnosti koje se trebaju nepristrano provoditi; i uspješno zaštititi nepristranost, kao i zahtjev za prepoznavanjem rizika za nepristranost. 

Definicija u ISO / IEC 17025: 2017 je „prisutnost objektivnosti“ i dalje je pojašnjena u bilješci koja kaže: „Objektivnost znači da sukob interesa ne postoji ili je riješen tako da ne utječe negativno na konačne aktivnosti laboratorija. "
U kontekstu laboratorijskih ispitivanja, nepristranost uključuje provođenje laboratorijskih aktivnosti bez pristranosti. Na rezultate laboratorija ne može se utjecati, ili se čini da na njih utječu bilo kakvi odnosi laboratorija ili ljudi koji su uključeni u laboratorijske aktivnosti s klijentom. 
Na laboratorijske aktivnosti također ne može utjecati bilo kakav nepotreban pritisak na ljude koji su uključeni u obavljanje tih laboratorijskih aktivnosti.

Rizici nepristranosti iz samog laboratorija.

- menadžeri koji vrše pritisak na tehničare da se odvoje od postupaka testiranja kako bi dobili bolje vrijeme ili previdjeli nepovoljne rezultate koji će    uznemiriti klijenta.
 - pritisak koji uključuje financijske poticaja tehničaru za broj provedenih ispitivanja ili rezultate testova.

Vanjski rizici za nepristranost.

- privatni odnosi između laboratorije i korisnika (odnosi vlasnika ili osoblja uključenog u postupak)
- poslovni odnosi između laboratorije i korisnika (u smislu udjela u vlasništvu)
- Financijski interesi (smatra se najvećim problemom nepristrasnosti laboratorije. Navedeni primjeri se moraju strogo provoditi i kontrolisati.)
- suvlasništvo u tvrtki ili projektu korisnika (laboratorija ne smije vršiti umjeravanje za vlasnički povezanu tvrtku ili projekat bez nadzora supervizora)
- Odgođeno plaćanje (rizik uslovljavanja plaćanja pozitivnim rezultatom umjeravanja ili verifikacije izbjegnut je zabranom odgođenog plaćanja. Odgoda plaćanja se može primijeniti samo u slučaju dugoročnih ugovora sa korisnikom, koji moraju biti registrovani kod supervizora).

top